Home

 

Welkom op mijn website!

Deze website geeft informatie over mijn activiteiten: advies, bemiddeling, (loopbaan)coaching en publieke activiteiten.
Vanaf 2003 werk ik als mediator en conflictcoach, vanaf 2007 ook als loopbaanadviseur voor ex-bestuurders binnen het Openbaar Bestuur. Eerst bij Posg, sinds 2014 als senior bestuurderscoach bij het project LoopbaanNaPolitiek van Doornbosch BPI.  Ik werk vanuit de overtuiging dat vertrouwen het uitgangspunt is voor ieder (professioneel) contact. Vertrouwen is onontbeerlijk voor een werkzame professionele relatie, als loopbaanadviseur/bestuurderscoach maar ook als bemiddelaar/adviseur.

In het openbaar bestuur, als raadslid (12 jaar) en wethouder (8 jaar) in Maastricht, heb ik 20 jaar mijn bijdrage mogen leveren, van 1982 tot 2002.   Als huidig toezichthouder bij een GGZ care instelling put ik uit een diverse, rijke bron aan ervaring.
Mijn werkwijze begint met goed te luisteren, luisteren naar de vraag achter de vraag, het probleem achter het probleem. Verhelderen en benoemen waar de schoen wringt en de obstakels onder ogen zien, op zoek gaan naar de kern van de vraag, is een eerste stap naar een aanpak, een oplossing, een visie.

 

 

Op mijn site kunt u informatie vinden over:

Daarnaast houd ik een blog bij.