Wie?

portret

Veronica Dirksen

Ik begon mijn loopbaan als directie-secretaresse bij Van Houten Chocola te Weesp/Vaals, internationaal georiënteerd, gericht op het leveren van kwaliteit.

Na en tijdens mijn opleiding tot maatschappelijk werkster te Amsterdam en Groningen werkte ik in het gezinsbehandelingshuis De Triangel te Amsterdam en bij het algemeen maatschappelijk werk te Geleen. In deze opleiding en werkervaring ligt mijn affiniteit met de systeem/gezinsgerichte benadering.

Door verhuizing naar Maastricht en de geboorte/adoptie van mijn vier kinderen, raakte ik intensief betrokken bij het vrijwilligerswerk van de PvdA en in vrouwenorganisaties.
In 1982 werd ik gekozen als raadslid voor de PvdA in Maastricht, een functie die werd uitgebreid met resp. fractiesecretarisschap en fractievoorzitterschap.
Vanaf april 1994 tot april 2002 was ik wethouder te Maastricht, met in mijn portefeuille volksgezondheid, drugsbeleid, welzijn, kinderopvang, gehandicaptenbeleid, sport, recreatie en personeel en organisatie.
Vanuit deze verantwoordelijkheid ben ik  voorzitter geweest van de GGD Zuidelijk Zuid- Limburg, president commissaris van Dousberg Parc, lid van het College van Arbeidszaken belast met de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel en lid van de lokale kamer van de Raad van Europa te Straatsburg.
Na mijn opleiding tot all-round NMI- mediator bij The Lime Tree startte ik in 2003 als zelfstandig mediator een praktijk voor conflicthantering (mediation, conflictbegeleiding en conflictcoaching), samen met Helen Derrez. In 2004-2005 heb ik de Master Conflictmanagement aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Vanaf 2007 tot september 2012 werkte is als senior-consultant/loopbaanbegeleider bij Posg (P&O Services Groep) met als speciaal aandachtsgebied ex-wethouders/burgemeesters en Tweede Kamerleden.

Op dit moment werk ik zelfstandig, als (loopbaan)coach/bestuurderscoach bij het project LoopbaanNaPolitiek (Doornbosch BPI) en als mediator, toezichthouder en adviseur.