Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die tot doel heeft een verandering te bewerkstelligen in uw leven of opvattingen, in een richting die voor u wenselijk en uitvoerbaar is en die in overeenstemming is met uw waarden en normen.

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin u behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding. Het kan zijn dat u een draai wilt geven aan uw loopbaan of op zoek wilt naar een andere loopbaanuitdaging. Als politiek bestuurder kunt u zich afvragen of de caroussel waarin u bent terechtgekomen ooit nog wel tot stilstand komt en u kunt reflecteren op alle hectiek. Of uw omgang met collega’s vraagt om aandacht. Het kan ook zijn dat u een persoonlijk dan wel relationeel vraagstuk heeft waar u de hulp van een coach goed bij kunt gebruiken. In al deze gevallen kan ik de coachende rol op mij nemen om samen met u op zoek te gaan naar ruimte, beweging en perspectief om de gewenste verandering dan wel aanvaarding te kunnen bewerkstelligen. Ik werk vanuit mijn jarenlange ervaring als politiek bestuuder en mediator/coach en heb de overtuiging dat vertrouwen en respect onmisbare ingrediënten zijn voor ieder profijtelijk professioneel contact waarin luisteren vanuit het hart en doordringen tot de kern van het vraagstuk voor mij centraal staan. En natuurlijk een gezonde portie humor om op het juiste moment plezierig te kunnen spiegelen!

Groepscoaching/workshops rondom rouwverwerking/loslaten en verwerken.

Ieder mens wordt in het leven geconfronteerd met verlies. Verlies dat pijn doet, soms vreselijk pijn doet, omdat we gehecht zijn geraakt aan datgene wat we (dreigen) kwijt te raken: ons werk, een geliefde, een vriendschap, een geliefd huisdier enz. Verlies heeft vele vormen maar het confronteert ons altijd met de betrekkelijkheid van ons bestaan en het besef dat niets voor eeuwig is, ook wijzelf niet……
Door mijn eigen ervaring met verlies maar ook door mijn werk als groepscoach/workshopleider van workshops Loslaten en Verwerken heb ik gemerkt en gevoeld dat betekenis geven aan het verlies en verwoorden waar de pijn zit helend is. Door dat te delen in een kleine groep van mensen die elk hun eigen verlies hebben ontstaat er ruimte, opluchting, verdriet ook, en het besef dat iets of iemand loslaten niet hoeft te betekenen dat alles afgelopen is. Er kan nieuw perspectief ontstaan en nieuwe mogelijkheden kunnen zich voordoen. Het acceptatieproces is dan in volle gang. Rouwen kost tijd en is per mens verschillend, afhankelijk van het belang en de impact van het verlorene. In tijden van rouw en rouwverwerking zijn liefde en zachtheid wezenlijk, vanuit de omgeving maar zeker ook vanuit jezelf!